مزایای اسکلت فلزی

سرعت اجرای نصب سازه فلزی نسبت به سازه بتنی

سرعت ساخت و اجرای آسان تر نسبت به سایر سازه ها

وزن کمتر سازه فلزی در مقایسه با اسکلت بتنی

استحکام و دوام بسیار بالای سازه های فلزی 

گزینه ای مناسب برای ساخت سازه های بزرگ

دارای آستانه تحمل بالا در برابر تنش ، ضربه و نیروی دینامیکی

استحکام بالای سازه های فلزی در برابر عوامل مخرب نظیر انفجار

برخورداری فولاد از خواص یکنواخت ، زیرا تحت نظارت دقیق تولید می شود